Stearik Asit (Tüm Tipleri)

Doğadaki en bilinen 18 karbonlu uzun zincirli alifatik bir karboksilik yağ asididir. Bitkisel ve hayvansal yağlardan türetilir.


MSDS Belgesi
Rubber Grade Belgesi
Triple MSDS Belgesi