Dietilen Glikol

İki ucuda bir hidroksil grubuyla sonlanan düz zincirli bir dihidrik alkol alifatik bileşiğidir. Kokusuz ve higroskobiktir. Suda çözünür bir sıvıdır,bir çok organik solventle karışır.


MSDS Belgesi