Stearik Asit (Tüm Tipleri)

Doğadaki en bilinen 18 karbonlu uzun zincirli alifatik bir karboksilik yağ asididir. Bitkisel ve hayvansal yağlardan türetilir.


MSDS Belgesi - 1
MSDS Belgesi - 2
MSDS Belgesi - 3
TDS Belgesi - 1
TDS Belgesi - 2
MSDS Belgesi