Sülfamik Asit

Asidik bir maddedir. Oda sıcaklığında sulu çözeltileri kararlıdır ancak sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelir.


MSDS Belgesi