Aseton

Ketonlar sınıfının ilk üyesi,dimetil ketondur. Çok iyi bir çözücüdür. Düşük kaynama noktasına sahip,oldukça yanıcıdır


MSDS Belgesi