Butil DiGlikol

Glikol eter tipi organik solventtir. Renksiz,hafif kokulu ve az uçucu bir sıvıdır. Suda kolayca çözünür.


MSDS Belgesi
TDS Belgesi