Butil Glikol Asetat

Yüksek kaynama noktalı,hafif kokulu ve düşük uçuculuklu bir solventtir.


MSDS Belgesi
TDS Belgesi