Dipropilen Glikol (DPG)

Dipropilen glikol, izomerik 1,2-dipropilen glikol eterlerinin karışımıdır. Suyla karışır bir solventtir.


MSDS Belgesi
TDS Belgesi