Laktik Asit

1780 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilen,organik hidroksi asittir. Alfa veya 2-hidroksipropiyonik asit olarak adlandırılır.