Malik Asit

Birçok meyvede bulunana Malik asit; Maleik asit ve Fumarik asitin reaksiyonlarından elde edilir. Aynı zamanda Elma asidi olarak da bilinir.