Monoetanolamin (MEA)

Nötralize edici ajan olarak kullanılır. Higroskobiktir,suda tamamen çözünür.


MSDS Belgesi