Nonil Fenol Etoksilat 4 mol (Np 4) (Berol26)

Nonil fenol etoksilat tipleri, alkil fenol’ün etilen oksitle stokiyometrik oranlarda reaksiyon vermesinin sonucu olarak üretilirler. Etoksilasyon sıcaklığı mümkün olduğu kadar düşük tutulur.Deterjanlar ve temizleyiciler için, kimyasal ve müttefik endüstriler için non-iyonik yüzey aktif maddelerdir. Nonil fenol etoksilat 6 EO,7 EO, 8 EO,9 EO,10 EO,14 EO berrak, hemen hemen renksiz sıvılardır.


MSDS Belgesi