Sodyum Nitrit

Suda kolaylıkla çözünür, zayıf alkali solüsyonlara sonuç verir.Çözeltilerin hazırlığı, sıcaklıktaki bir düşüşe eşlik eder.Sodyum nitrit bir okside edici ve indirgen ajan olarak rol oynayabilir.


MSDS Belgesi