Sodyum Metasilikat (Pentahidrat-Anhyrdous)

Endüstride korozyon önleyici ajan olarak kullanılır. Suda kolaylıkla çözülerek bazik bir çözelti oluşturur.


MSDS Belgesi