Diğer Kozmetik-Deterjan Kimyasalları

Butil Asetat

Orta derecede uçucu bir solventtir.

Dietanolamin

Suda tamamen çözünen,higroskobik bir amindir.

Dietil Fitalat

Plastifiyani ve yumuşatıcı olarak kullanılan bir esterdir.

Dietilen Glikol

İki ucuda bir hidroksil grubuyla sonlanan düz zincirli bir dihidrik alkol alifatik bileşiğidir. Kokusuz ve higroskobiktir. Suda çözünür ...

Dipropilen Glikol (DPG)

Dipropilen glikol, izomerik 1,2-dipropilen glikol eterlerinin karışımıdır. Suyla karışır bir solventtir.

E.D.T.A

Edta bileşiği Etilen diamin tetra asetik asit‘in kısaltmasıdır. Su ve polar solventlerde çözünür.150-200 oC’de dekompze ...

Hidrojen Peroksit (Perhidol) %50

İlk defa 1818 yılında Fransız kimyacı Louis Jacques Thénard tarafından baryum peroksitin nitrik asit ile bileşiğe sokulmasıyla elde edilmiştir. Soluk ...

Magnezyum Sülfat

Maden sularının buharlaştırılması ile elde edilmektedir. Suda ve gliserolde çok çözünür,alkolde az çözünür.

Monoetanolamin (MEA)

Nötralize edici ajan olarak kullanılır. Higroskobiktir,suda tamamen çözünür.

Monopropilen Glikol (MPG)

Yüksek saflıkta berrak renksiz solventtir. Hidrofilik ve hidrofobik gruplar içerdiğinden,birbiriyle karışmayan ayrı fazlar oluşturan iki sıvı...

Potasyum Hidroksit

Stearik asit ve sud kostikten elde edilir. Genel olarak sodyum miktarının sınırlı olması gereken ürünlerde sodyum hidroksit yerine kullanılmaktadır.

PVP K30

Sulu çözeltileri berrak ve renksiz-hafif sarımsı’dır. Toz ürünler, beyazdır.

PVP/VA W 635-735 (Polivinil Prolidon Vinil Asetat)

PVP/VA tipleri, saç fixative (sabitleyici) olarak özellikle aerosol spreylerinde, pompa spreylerinde, sıvı ürünlerde, mousse’ler ve jellerde ...

Sodyum Hekza Meta Fosfat (SHMP)

Suda rahatlıkla çözünür, normal koşullar altında stabildir.Sodyum hegzametafosfat, kağıt, tekstil boyama, petrokimya, metalurji ve yapı ...

Sodyum Hidroksit (Kostik Soda)

Kostik yada sud kostik olarak da tanımlanan sodyum hidroksit, kimya sanayinin temel hammaddelerinden biri olup, dünyanın en kuvvetli bazının ...

Sodyum Karbonat (Hafif Soda)

Kostik yada sud kostik olarak da tanımlanan sodyum hidroksit, kimya sanayinin temel hammaddelerinden biri olup, dünyanın en kuvvetli ...

Sodyum Nitrat

Sodyum nitrat gıda katkısı ve gübrelerde, piroteknik malzeme olarak, duman bombasının içeriğinde, katı roket itici yakıtı olarak kullanıldığı ...

Sodyum Nitrit

Suda kolaylıkla çözünür, zayıf alkali solüsyonlara sonuç verir.Çözeltilerin hazırlığı, sıcaklıktaki bir düşüşe eşlik eder.Sodyum nitrit bir okside ...

Sodyum Metasilikat (Pentahidrat-Anhyrdous)

Endüstride korozyon önleyici ajan olarak kullanılır. Suda kolaylıkla çözülerek bazik bir çözelti oluşturur.

Sodyum Perkarbonat

Endüstride okside edici ve ağartıcı ajan olarak kullanılır.

Sodyum Tripoli Fosfat (S.T.P.P.) (Toz-Granül)

Trifosforik asidin sodyum tuzudur. İnorganik bir tuzdur. Endüstride dolgu maddesi olarak kullanılır.

Sorbitol %70 (Sıvı)

Şeker alkollerinin bir üyesidir. Doğal olarak meyvelerde özellikle böğürtlen türü meyvelerde bulunur,sentetik olarak mısır ...

Stearik Asit (Tüm Tipleri)

Doğadaki en bilinen 18 karbonlu uzun zincirli alifatik bir karboksilik yağ asididir. Bitkisel ve hayvansal yağlardan türetilir.

Üre

İlk defa 1773 yılında keşfedilmiştir. Organik bir bileşiktir.