Asitler

Adipik Asit

Saf halde katı, hafif ekşi ve kokusuz bir maddedir. Tamponlayıcı ve nötralize edici özelliğiyle FDA?dan kullanım izni almıştır. Aroma arttırıcı ...

Asetik Asit %80

Fark edilebilir keskin bir kokuya sahip olan asetik asit; katıldığı ürünlerde koruyucu, şelatlayıcı, asitleştirici, lezzet ...

Benzoik Asit

Benzoik asit 16. yüzyılda keşfedilmiştir. Kimyasal formülü C6H5COOH olan benzoik asit renksiz ve kristal veya toz yapıda bir katıdır.

Borik Asit

İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuştur.Hammaddesi olan boraks'ın en geniş kaynakları Türkiye'de bulunmaktadır.

Formik Asit %85

Renksiz,sarımsı hafif karakteristik kokulu bir asittir.

Fosforik Asit %85

Fosfor, oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Fosforik asit ve tuzları düşük maliyelerine rağmen en düşük pH'a ve en kuvvetli etkiye sahip asitliği ...

Kokoyağı asidi
Okzalik Asit

Birçok bitkide doğal olarak bulunan bir organik asittir. Suda rahatlıkla çözünür.

Oleik Asit

Oleik asit doğada bir çok bitki yağında ve hayvansal yağlarda gliserin esteri şeklinde bulunan doymamış bir yağ asididir.

Sitrik Asit Anhidrat (CAA)

1784 yılında İsveçli Carl Wilhelm Scheele tarafından limon suyunun kristalleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Gıda katkı maddesi olarak ...

Sitrik Asit Monohidrat (CAM)

Limonun kuru ağırlığının %8’i kadarını oluşturan,turunçgiller ve birçok meyvede bulunan,kurutma yöntemi ile elde edilen,kristal ...

Stearik Asit (Tüm Tipleri)

Doğadaki en bilinen 18 karbonlu uzun zincirli alifatik bir karboksilik yağ asididir. Bitkisel ve hayvansal yağlardan türetilir.

Süfamik Asit

Asidik bir maddedir. Oda sıcaklığında sulu çözeltileri kararlıdır ancak sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelir.