Tuzlar

Amonyum Klorür

Beyaz,kokusuz ve higroskopik toz formda amonyak tuzudur. Suda kolaylıkla çözülür.

E.D.T.A

Edta bileşiği Etilen diamin tetra asetik asit‘in kısaltmasıdır. Su ve polar solventlerde çözünür.150-200 oC’de dekompze olur, yavaş yavaş ...

Magnezyum Klorür

Suda ve alkolde çözünür. Magnezyum klorür ısıtıldığında kısmi hidrolize uğrar. Tuzlu su veya deniz suyundan ekstrakte edilir.

Magnezyum Sülfat

Maden sularının buharlaştırılması ile elde edilmektedir. Suda ve gliserolde çok çözünür,alkolde az çözünür.

Sodyum Asetat

Asetik asidin sodyum karbonat veya sodyum hidroksitle reaksiyonundan elde edilir.

Sodyum Formiat

Sodyum Formiyat, tekstil ve deri sektöründe yoğun kullanılmakta beraber, yapı kimyasalları ve gıda üretiminde (E237) kullanımı da olan bir kimyasaldır.

Sodyum Glukonat

Glukozun fermentasyonu ile üretilen glukonik asidin sodyum tuzudur. Beyaz-yanık, ince granüllü kristal tozdur. Suda çözünür,korozif ...

Sodyum Hekza Meta Fosfat (SHMP)

Suda rahatlıkla çözünür, normal koşullar altında stabildir.Sodyum hegzametafosfat, kağıt, tekstil boyama, petrokimya, metalurji ve yapı ...

Sodyum Karbonat (Hafif Soda)

Kostik yada sud kostik olarak da tanımlanan sodyum hidroksit, kimya sanayinin temel hammaddelerinden biri olup, dünyanın en ...

Sodyum Ligno Sülfonat
Sodyum Metasilikat (Pentahidrat-Anhyrdous)

Endüstride korozyon önleyici ajan olarak kullanılır. Suda kolaylıkla çözülerek bazik bir çözelti oluşturur.

Sodyum Naftalin Sülfonat

Endüstride akıskanlastırıcı ajan olarak kullanılmaktadır. Genellikle alkalilere karşı, asitlere ve tuzlara karşı dayanıklıdır ...

Sodyum Tripoli Fosfat (S.T.P.P.) (Toz-Granül)

Trifosforik asidin sodyum tuzudur. İnorganik bir tuzdur. Endüstride dolgu maddesi olarak kullanılır.