kimpaz-logo
Flag of Turkey

TR

Ana Sayfa Genel Kimyasallar Alkaliler & Bazlar

Alkaliler & Bazlar

Potassium Hydroxide (Flakes)

Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C'de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksidin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

Sodium Hydroxide (Caustic Soda) Micropearl-Pearl-Flakes

Kostik ve kostik soda olarak da bilinen sodyum hidroksit, NaOH formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Sodyum katyonları Na⁺ ve hidroksit anyonları OH⁻ içeren beyaz renkli katı bir iyonik bileşiktir.

Ammonia

Amonyak, formülü NH₃ olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve nahoş kokulu bir bileşiktir.

Liquid Caustic 48%

Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır.