kimpaz-logo
Flag of Turkey

TR

Ana Sayfa Genel Kimyasallar Tuzlar

Tuzlar

Acrylamid

Aluminium Sulphate

Ammonium Bicarbonate

Ammonium Chloride (Technical &Feed Grade)

Dicyandiamide

Calcium Ligno Sulfonate

EDTA (Dissolvine NA)

Edta bileşiği Etilen diamin tetra asetik asit‘in kısaltmasıdır. Su ve polar solventlerde çözünür.150-200 oC’de dekompze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder. Hidrojen Peroksit (Perhidol) %50: İlk defa 1818 yılında Fransız kimyacı Louis Jacques Thénard tarafından baryum peroksitin nitrik asit ile bileşiğe sokulmasıyla elde edilmiştir. Soluk mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir.

Magnesium Chloride

Magnesium Sulphate

Maden sularının buharlaştırılması ile elde edilmektedir. Suda ve gliserolde çok çözünür,alkolde az çözünür.

Potassium Carbonate

Potassium Chloride

Sodium Acetate Trihydrate

Sodium Carbonate (Light-Heavy Soda)

Sodium Formate

Sodium Gluconate

Sodium Hexameta Phosphate (Calgon T)

Suda rahatlıkla çözünür, normal koşullar altında stabildir.Sodyumhegzametafosfat, kağıt, tekstil boyama, petrokimya, metalurji ve yapı kimyasalları sektörlerinde banyo suyunu yumuşatmada geniş kullanım alanı bulur.

Sodium Ligno Sulfonate

Sodium Metasilicate (Pentahydrate-Anhydrous)

Endüstride korozyon önleyici ajan olarak kullanılır. Suda kolaylıkla çözülerek bazik bir çözelti oluşturur.

Sodium Naphthalene Sulfonate (Powercon 100)

SodiumTripoly Phosphate (STPP) Powder-Granular

Trifosforik asidin sodyum tuzudur. İnorganik bir tuzdur. Endüstride dolgu maddesi olarak kullanılır.

Sodium Sulphide

Sodium Nitrate

Sodyum nitrat gıda katkısı ve gübrelerde, piroteknik malzeme olarak, duman bombasının içeriğinde, katı roket itici yakıtı olarak kullanıldığı gibi, cam ve seramik sektöründe de kullanılır.

Sodium Sulphate

SodiumLauryleEtherSulphate anyonik yüzey aktif maddedir. Suda veya sulu bir çözeltide çözündükleri zaman, yüzey gerilimini oldukça azaltan bileşiktir.