Genel Kimyasallar

Adipik Asit

Saf halde katı, hafif ekşi ve kokusuz bir maddedir. Tamponlayıcı ve nötralize edici özelliğiyle FDA?dan kullanım izni almıştır. Aroma arttırıcı ...

Amonyum Bikarbonat

Kabartıcı etkisi olan,renksiz veya beyaz kristal toz formunda olan bir kimyasaldır.

Amonyak

Renksiz, kendine özgü keskin kokulu, zehirli ve aşındırıcıdır.

Amonyum Klorür

Beyaz,kokusuz ve higroskopik toz formda amonyak tuzudur. Suda kolaylıkla çözülür.

Asetik Asit %80

Fark edilebilir keskin bir kokuya sahip olan asetik asit; katıldığı ürünlerde koruyucu,şelatlayıcı,asitleştirici,lezzet verici ve solvent olarak uygulanmaktadır

Aseton

Ketonlar sınıfının ilk üyesi,dimetil ketondur. Çok iyi bir çözücüdür. Düşük kaynama noktasına sahip,oldukça yanıcıdır

Askorbik Asit (C Vitamini)

Çok kuvvetli bir antioksidandır. Suda eritilebilen,ısıya hassas meyve ve sebzelerin bazısında bulunan C Vitamininin bir şeklidir.

ATMP

ATMP, amino tri (metilen fosforik asit) bazlı uygun maliyetli genel amaçlı bir kabuk önleyicidir. Çinko ve fosfatlarla birlikte korozyon ...

Benzoik Asit

Benzoik asit 16. yüzyılda keşfedilmiştir. Kimyasal formülü C6H5COOH olan benzoik asit renksiz ve kristal veya toz yapıda bir katıdır.

Beta Karoten (%1,5,10,30)

Havuç gibi çeşitli sebzelerden elde edilmektedir. Renklendirici ve antioksidan etkisi vardır.

Borik Asit

İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuştur.Hammaddesi olan boraks'ın en geniş kaynakları Türkiye'de bulunmaktadır.

Butil Asetat

Orta derecede uçucu bir solventtir.

Butil Glikol

Renksiz,hafif kokulu ve az uçucu bir sıvıdır. Suda kolayca çözünür.

Butil DiGlikol

Glikol eter tipi organik solventtir. Renksiz,hafif kokulu ve az uçucu bir sıvıdır. Suda kolayca çözünür.

Butil Glikol Asetat

Yüksek kaynama noktalı,hafif kokulu ve düşük uçuculuklu bir solventtir.

Butil DiGlikol Asetat

Solvent olarak kullanılmaktadır.

Carmine

Dactylopius coccus (eski adıyla Coccus cacti) böceğinden elde edilen bir tür renk pigmentidir.

Dekstroz Monohidrat

Genel olarak üzüm şekeri veya kan şekeri olarak anılan dekstroz,doğada geniş çapta bulunan bir şekerdir. Ticari olarak,nişastanın...

Dietanolamin

Suda tamamen çözünen,higroskobik bir amindir.

Dietil Fitalat

Plastifiyani ve yumuşatıcı olarak kullanılan bir esterdir.

Dietilen Glikol

İki ucuda bir hidroksil grubuyla sonlanan düz zincirli bir dihidrik alkol alifatik bileşiğidir. Kokusuz ve higroskobiktir. Suda çözünür...

Dipropilen Glikol (DPG)

Dipropilen glikol, izomerik 1,2-dipropilen glikol eterlerinin karışımıdır. Suyla karışır bir solventtir.

E.D.T.A

Edta bileşiği Etilen diamin tetra asetik asit‘in kısaltmasıdır. Su ve polar solventlerde çözünür.150-200 oC’de dekompze olur...

Etil Asetat

Etanol ve asetik asitin esteri olup,sanayide kullanılan güçlü bir çözücüdür. Ucuz oluşu, düşük toksin özelliği ve hoş kokusu nedeniyle de tercih edilir.

Epoksi Soya Yağı

Hafif kokusu olan,berrak ve sarı sıvı görünümüzde endüstride yumuşatıcı olarak kullanılan bir kimyasaldır.

Esterquat

Endüstride kullanılan katyonik yüzey aktif maddedir.

Fitalik Anhidrit
Formaldehit

Doymuş aldehitler sınıfının en küçük üyesidir.Saf formaldehitten, polimer ürünler elde edilebildiği gibi, fenol ve kazein ile de...

Formik Asit %85

Renksiz,sarımsı hafif karakteristik kokulu bir asittir.

Fosforik Asit %85

Fosfor, oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Fosforik asit ve tuzları düşük maliyelerine rağmen en düşük pH'a ve en...

Gliserin (Bitkisel & Farma)

Şeker alkolü olan gliserinin içerdiği hidrofilik alkolik hidroksil grupları suda kolayca erimesini sağlar. Nemlendirme özelliğine sahiptir.

Gliseril Mono Stearat %90

Kremsi beyaz renge sahip,mumsu bir görünümde olan,gıda sektöründe emülgatör olarak kullanılan yüzey aktif maddedir. 

Guargum (Arap Zamkı)

Siyam baklasının (Cyamopsis tetragonolobus, Cyamopsis psoralaides) besidokusundan elde edilen bir kıvam arttırıcıdır.

Gum Arabic

Kimyasal olarak bir karbonhidrat polimeridir. Tropikal Afrika'da bulunan Acacia senegal ve Acacia seyal ağaçlarından üretilir.

Glukano Delta Lakton (GDL)

Glukonik asit sulu çözeltisinin doğrudan kristalizasyonu ile elde edilmektedir. Görünüşü ince,beyaz,hemen hemen kokusuz ve kristal toz şeklindedir.

HEDP

Klorürleme ajanlarına ve oksidanlara karşı kararlıdır. Kolay dozajlama ve alkali formülasyonlarda (% 50 NaOH’ da bile) mükemmel stabilite gösterir.

Hidrojen Peroksit (Perhidol) %50

İlk defa 1818 yılında Fransız kimyacı Louis Jacques Thénard tarafından baryum peroksitin nitrik asit ile bileşiğe sokulmasıyla elde edilmiştir...

Hidrojene Hint Yağı

Genegerçek Otu, Dedemene, Hint Baklası ya da Ban yağı bitkisi olarak bilinen ağacı andıran Ricinus communis adlı bitki tohumlarından elde edilen yağdır.

Hint Yağı (Castor oil)

Genegerçek Otu, Dedemene, Hint Baklası ya da Ban yağı bitkisi olarak bilinen ağacı andıran Ricinus communis adlı bitki tohumlarından elde edilen yağdır.

12 Hidroksi Stearik Asit
İzo Propil Alkol (İPA)

İzopropanol olarakta bilinen izopropil alkol; berrak, etanol ve aseton karışımı bir kokuya sahip; yanıcı karakterde bir alkoldür.

Kafein

Gıda sektöründe kullanılan aroma çeşididir.

Kalsiyum Propiyonat

Normal fizyolojik şartlarda da üretilen kısa zincirli bir yağ asitidir. Koruyucu amaçlı kullanılan bir yardımcı hammaddedir.

Klor Parafin

Endüstride plastifiyan olarak kullanılır.

Kokoamidopropil Betain

Amfoterik yüzey aktif maddedir.Temizler kıvam verir.Betain %30 luk ve %45 lik olmak üzere ve %8-11 arasında tuz ihtiva eder...

Kokodietanolamin %85 (Comperlan KD)

Endüstride kullanılan yüzey aktif maddedir.

Kokoyağı asidi
LABSA (Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit)

Yüksek yoğunlukta sentetik anyonik yüzey aktif maddedir. Lineer alkil benzen genelde rafineri yakınlarında bulunur ve rafinerideki...

Laktik Asit

1780 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilen,organik hidroksi asittir. Alfa veya 2-hidroksipropiyonik asit olarak adlandırılır.

Laktoz Edible

Yalnız sütte bulunan ve süte tadını veren süt şekeridir. Sütün içindeki temel karbonhidrattır ve meme dokusunda üretilen doğal bir şekerdir.

Lanolin Anhydrous (Farma-Kozmetik)

Lanolin yağ asidi ve yağ alkolünün 50/50 bir oranından oluşan minimum % 98 esterdir. Koyun yününde ve derisinde bulunur.

Likit Parafin

Parafin mumu ilk defa 1829 yılında Carl Reichenbach tarafından odun katranından; daha sonra bütümlü tabakalardan; 1867'den sonra da...

Magnezyum Klorür

Suda ve alkolde çözünür. Magnezyum klorür ısıtıldığında kısmi hidrolize uğrar. Tuzlu su veya deniz suyundan ekstrakte edilir.

Magnezyum Sülfat

Maden sularının buharlaştırılması ile elde edilmektedir. Suda ve gliserolde çok çözünür,alkolde az çözünür.

Maleik Anhidrit

Genel olarak doymamış polyester reçine üretimi için kullanılan bir kimyasaldır.

Malik Asit

Birçok meyvede bulunana Malik asit; Maleik asit ve Fumarik asitin reaksiyonlarından elde edilir. Aynı zamanda Elma asidi olarak da bilinir.

Malto Dekstrin

Genellikle doğal mısır nişastasından elde edilen, tatsız ve kolay sindirilebilen bir karbonhidrattır. Aynı zamanda patates, buğday, arpa...

Melamin
Metil Etil Keton (MEK)

Aseton benzeri kokulu bir solventtir.

Metilen Klorit

Metan ve metil klorürün direkt klorinasyonuyla ticari olarak üretilir. Uçucudur,oda sıcaklığında toksik konsantreler oluşturur.

Monoetanolamin (MEA)

Nötralize edici ajan olarak kullanılır. Higroskobiktir,suda tamamen çözünür.

Monoetilen Glikol (MEG)

Yüksek saflıkta,renksiz solventtir. Su,alkol ve asetonda çözünür.

Monopropilen Glikol (MPG)

Yüksek saflıkta berrak renksiz solventtir. Hidrofilik ve hidrofobik gruplar içerdiğinden,birbiriyle karışmayan ayrı fazlar oluşturan iki sıvı...

Mono Sodyum Glutamat (MSG)

1900’lü yılların başında Japonya’da bulundu ve yaygın olarak Japonya ve Çin mutfağında kullanılmaya başlanmıştır. Birçok gıda ürününde...

Nonil Fenol Etoksilat 4 mol (Np 4) (Berol26)

Nonil fenol etoksilat tipleri, alkil fenol’ün etilen oksitle stokiyometrik oranlarda reaksiyon vermesinin sonucu olarak üretilirler...

Nonil Fenol Etoksilat 6 mol (Np 6)

Nonil fenol etoksilat tipleri, alkil fenol’ün etilen oksitle stokiyometrik oranlarda reaksiyon vermesinin sonucu olarak üretilirler...

Nonil Fenol Etoksilat 10 mol (Np 10) (Berol 5)

Nonil fenol etoksilat tipleri, alkil fenol’ün etilen oksitle stokiyometrik oranlarda reaksiyon vermesinin sonucu olarak üretilirler...

Nonil Fenol Etoksilat 40 mol (Np 40)

Nonil fenol etoksilat tipleri, alkil fenol’ün etilen oksitle stokiyometrik oranlarda reaksiyon vermesinin sonucu olarak üretilirler...

Okzalik Asit

Birçok bitkide doğal olarak bulunan bir organik asittir. Suda rahatlıkla çözünür.

Oleik Asit

Oleik asit doğada bir çok bitki yağında ve hayvansal yağlarda gliserin esteri şeklinde bulunan doymamış bir yağ asididir.

Pektin (Yavaş,Orta,Hızlı)

Birçok bitkide bulunan saflaştırılmış bir karbonhidrat ürünüdür. Şekerle jel oluşturma özelliği vardır. Bundan dolayı,şeker kombinasyonu...

Perkloretilen

Eter benzeri kokusu olan renksiz ve uçucu bir solventtir.

Polietilen Glikol 200 (Peg 200)

Renksiz,kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Su,pek çok alkol ve organik solventlerle belirli oranlarda karışabilir ve de çözünebilir.

Polietilen Glikol 300 (Peg 300)

Renksiz,kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Su,pek çok alkol ve organik solventlerle belirli oranlarda karışabilir ve de çözünebilir.

Polietilen Glikol 400 (Peg 400)

Renksiz,kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Su,pek çok alkol ve organik solventlerle belirli oranlarda karışabilir ve de çözünebilir.

Polietilen Glikol 600 (Peg 600)

Renksiz,kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Su,pek çok alkol ve organik solventlerle belirli oranlarda karışabilir ve de çözünebilir.

Polietilen Glikol 4000 (Peg 4000)

Renksiz,kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Su,pek çok alkol ve organik solventlerle belirli oranlarda karışabilir ve de çözünebilir.

Polikarboksilat

Polikarboksilat eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, dayanıklılığı arttıran, betonun kıvam kaybını önleyen, erken mukavemeti arttıran...

Potasyum Hidroksit

Stearik asit ve sud kostikten elde edilir. Genel olarak sodyum miktarının sınırlı olması gereken ürünlerde sodyum hidroksit yerine kullanılmaktadır.

Potasyum Karbonat

Alkolde çözünmez. Sodyum karbonattan daha kolay çözünür. Potasyum hidroksitten karbondioksit geçirilerek elde edilmektedir.

Potasyum Sorbat

Sorbik asitin potasyum hidroksitle reaksiyonundan elde edilen sorbik asit tuzudur. Koruyucu amaçla kullanılır.

PVP K30

Sulu çözeltileri berrak ve renksiz-hafif sarımsı’dır. Toz ürünler, beyazdır.

PVP/VA W635-735 (Polivinil Prolidon Vinil Asetat)

PVP/VA tipleri, saç fixative (sabitleyici) olarak özellikle aerosol spreylerinde, pompa spreylerinde, sıvı ürünlerde, mousse’ler ve jellerde kullanılan ...

Sedef (Pearlizing Agent)
Setil Alkol

Setil Alkol, cildi rahatlaran ve pürüssüz olmasını sağlayan bir nevi deri yumuşatıcıdır. Cildi kurutmaz. Bu yüzden kozmetik sektöründe krem ...

Setil Stearil Alkol
Siglohekzanon

Endüstride yaygın olarak kullanılan renksiz bir solventtir.

Sitrik Asit Anhidrat (CAA)

1784 yılında İsveçli Carl Wilhelm Scheele tarafından limon suyunun kristalleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Gıda katkı maddesi olarak ...

Sitrik Asit Monohidrat (CAM)

Limonun kuru ağırlığının %8’i kadarını oluşturan,turunçgiller ve birçok meyvede bulunan,kurutma yöntemi ile elde edilen,kristal ...

Sodyum Asetat

Asetik asidin sodyum karbonat veya sodyum hidroksitle reaksiyonundan elde edilir.

Sodyum Asit Pirofosfat (SAPP28)

Tetrasodyum pirofosfat veya tetrasodyum fosfat olarak da adlandırılan sodyum pirofosfat; renksiz, transparant kristalimsi yapıda bir kimyasal bileşendir.

Sodyum Benzoat

Sodyum bikarbonat,sodyum karbonat veya sodyum hidroksitin etkisizleştirme işleminden elde edilir. Gıda endüstrisinde mikroorganizma ...

Sodyum Bikarbonat

Genelde bikarbonat sodası veya ekmek sodası olarak bilinmektedir. Gıda endüstrisinde kabartma ajanı olarak kullanılır.

Sodyum Formiat

Sodyum Formiyat, tekstil ve deri sektöründe yoğun kullanılmakta beraber, yapı kimyasalları ve gıda üretiminde (E237) kullanımı da olan bir kimyasaldır.

Sodyum Glukonat

Glukozun fermentasyonu ile üretilen glukonik asidin sodyum tuzudur. Beyaz-yanık, ince granüllü kristal tozdur. Suda çözünür,korozif ...

Sodyum Hekza Meta Fosfat (SHMP)

Suda rahatlıkla çözünür, normal koşullar altında stabildir.Sodyum hegzametafosfat, kağıt, tekstil boyama, petrokimya, metalurji ve yapı kimyasalları ...

Sodyum Hidroksit (Kostik Soda)

Kostik yada sud kostik olarak da tanımlanan sodyum hidroksit,kimya sanayinin temel hammaddelerinden biri olup,dünyanın en kuvvetli bazının ...

Sodyum Hidrosülfit

Sodyum hidrosülfit indirgeyici ağartma ajanıdır.

Sodyum Karbonat (Hafif Soda)

Kostik yada sud kostik olarak da tanımlanan sodyum hidroksit, kimya sanayinin temel hammaddelerinden biri olup, dünyanın en kuvvetli bazının ...

Sodyum Nitrat

Sodyum nitrat gıda katkısı ve gübrelerde, piroteknik malzeme olarak, duman bombasının içeriğinde, katı roket itici yakıtı olarak kullanıldığı ...

Sodyum Nitrit

Suda kolaylıkla çözünür, zayıf alkali solüsyonlara sonuç verir.Çözeltilerin hazırlığı, sıcaklıktaki bir düşüşe eşlik eder.Sodyum nitrit bir okside edici ...

Sodyum Lauryl Ether Sülfat (SLES 270N)

Sodium Lauryle Ether Sulphate anyonik yüzey aktif maddedir. Suda veya sulu bir çözeltide çözündükleri zaman, yüzey gerilimini oldukça azaltan ...

Sodyum Ligno Sülfonat
Sodyum Metabisülfit

Sodyum metabisülfit yüzyıllardan beri yiyeceklerin hazırlanması ve korunmasında kullanılmaktadır, disodyum tuzu olarak da bilinir ...

Sodyum Metasilikat (Pentahidrat-Anhyrdous)

Endüstride korozyon önleyici ajan olarak kullanılır. Suda kolaylıkla çözülerek bazik bir çözelti oluşturur.

Sodyum Naftalin Sülfonat

Endüstride akıskanlastırıcı ajan olarak kullanılmaktadır. Genellikle alkalilere karşı, asitlere ve tuzlara karşı dayanıklıdır ...

Sodyum Perkarbonat

Endüstride okside edici ve ağartıcı ajan olarak kullanılır.

Sodyum Sülfit

indirgeme, ağartma ve sülfitleme ajanıdır ve koruyucu olarak rol oynar.

Sodyum Tiyosiyanat
Sodyum Tripoli Fosfat (S.T.P.P.) (Toz-Granül)

Trifosforik asidin sodyum tuzudur. İnorganik bir tuzdur. Endüstride dolgu maddesi olarak kullanılır.

Sorbitol %70 (Sıvı)

Şeker alkollerinin bir üyesidir. Doğal olarak meyvelerde özellikle böğürtlen türü meyvelerde bulunur,sentetik olarak mısır nişastasından ...

Sorbitol (Toz)

Şeker alkollerinin bir üyesidir. Doğal olarak meyvelerde özellikle böğürtlen türü meyvelerde bulunur,sentetik olarak mısır nişastasından elde ...

Soya Lesitin non gmo (Farma kalite)

Lesitin doğal bir fosfolipiddir. Yaklaşık 150 yıl önce Fransız kimyager Maurice Gobley lesitini yumurtanın sarısının içinden ayırmayı başarmıştır ...

Soya Lesitin gmo (Teknik kalite)

Lesitin doğal bir fosfolipiddir. Yaklaşık 150 yıl önce Fransız kimyager Maurice Gobley lesitini yumurtanın sarısının içinden ayırmayı başarmıştır ...

Stearik Asit (Tüm Tipleri)

Doğadaki en bilinen 18 karbonlu uzun zincirli alifatik bir karboksilik yağ asididir. Bitkisel ve hayvansal yağlardan türetilir.

Süfamik Asit

Asidik bir maddedir. Oda sıcaklığında sulu çözeltileri kararlıdır ancak sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelir.

Taragum

Güney Amerika'da (özellikle Peru ve Bolivya) yetişen tara bitkisinden (Caesalpinia spinosa) elde edilen bir kıvam arttırıcıdır.

Tri Iso Butil Fosfat
Trikloretilen (Trikotiner)

Ağır,stabil,toksik,yanıcı olmayan kloroform aromalı bir solventtir. Gıdalarda ,ilaçlarda ve kozmetiklerde kullanımı yasaklıdır.

Trietanolamin %85 (TEA)

Nötralize edici ajan olarak olarak bulaşık deterjanında,araba yıkama şampuanlarında, sıvı sabun bazlı deterjan formülasyonlarında, kişisel bakım ...

Titan Dioksit (Rutil-Anatas)

Renklendirici olarak kullanılan titanyum dioksit, titanium beyazı olarak da bilinir.

Tri Kalsiyum Fosfat (TCP)

Yüksek bir pH'a sahip bir fosfat çeşididir. Topaklamayı önleyici amaç ile kullanılır. Gıda endüstrisinde kullanımı yaygındır.

Trisodyum Sitrat (Sodyum Sitrat Dihidrat) (TSC)

Sitrik asitin bir tuzu veya esteri olan sitratlar; sitrik asitteki asidik karboksilik hidrojenlerin bir,iki veya tüm üçünün metaller veya organik radikallerle yer ...

Vanilin (Etil & Metil)

Vanilya bitkisinden veya sentetik olarak elde edilir. Baskın koku ve yoğun bir tada sahiptir.

Vazelin

Açık gri renkte, kremsi yapıdadır. İlaç, kozmetik ve tekstil sanayinde taşıyıcı madde olarak kullanılmaktadır.

Üre

İlk defa 1773 yılında keşfedilmiştir. Organik bir bileşiktir.

Xhantangum

Xanthomonas campestris isimli bir bakteri kullanılarak daldırmalı aerobik fermentasyon ile üretilen bir heteropolisakkarittir. Kıvam arttırıcı ...